Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Organizatorami inicjatywy są Prezydent Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza została ustanowiona przez samorząd Radomia w 2015 r. i od tej pory przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.

Książki do inicjatywy mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie kapituły.

Aby wziąć udział w konkursie, zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać drogą pocztową na adres: Muzeum Witolda Gombrowicza, Wsola, ul. W. Gombrowicza 1, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem: Nagroda. W zgłoszeniu powinny znaleźć się imię i nazwisko autora, tytuł książki a także nazwa, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej.

Na laureata inicjatywy czeka 40 000 zł. Dodatkowym wyróżnieniem, przyznawanym w ramach konkursu, jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji.

Spośród nadesłanych książek jury wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2024 r. Laureata natomiast poznamy we wrześniu. Nagroda zostanie wręczona podczas festiwalu Opętani Literaturą, który odbywa się we Wsoli i Radomiu.

W ośmiu dotychczasowych edycjach do Nagrody Gombrowicza zgłoszono blisko osiemset książek. W pierwszej laureatami nagrody zostali Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych natomiast: Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska, Aleksandra Lipczak oraz Barbara Woźniak i Jakub Nowak.