Do 23 lutego br. trwa nabór wniosków do XIX edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem programu jest dostarczanie uczestnikom wiedzy na temat kultury obydwu krajów oraz ich współczesnych realiów.

W ramach inicjatywy młodzież z Polski i Ukrainy, w tym dzieci uchodźców przebywające na terenie Polski będą wspólnie realizować projekty dotyczące lokalnej historii i dziedzictwa.

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat.

W ramach inicjatywy możliwe jest dofinansowanie projektów organizowanych przy współpracy z partnerem ukraińskim — ukraińscy uczestnicy przyjeżdżają do Polski pod opieką ukraińskiego partnera oraz samodzielnie przez polskiego organizatora — ze strony ukraińskiej uczestnikami są dzieci uchodźców z Ukrainy przebywające na terenie Polski.

Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Termin rozpoczęcia zadania to 22 kwietnia br., zakończenia natomiast 31 października 2024 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK SOP.