Poradnik Instytucji Kultury 02/2024

Tylko do niedzieli można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji programu Connecting Emerging Literary Artists

Tylko do 3 marca br. trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji projektu CELA. Organizatorem inicjatywy jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

Weź udział w 44. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla

Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzeów.

Do końca lutego można zgłaszać kandydatów na Bibliotekarza Roku

Do 29 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Nowe wzory formularzy pełnomocnictw do spraw podatkowych

W Dz.U. z 31 stycznia 2024 r. pod poz. 118 Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa.

Jednolite teksty aktów prawnych (2024.02.14)

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Do końca lutego można przesyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa

Do 29 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2024. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki oraz Literarisches Colloquium Berlin.

Tylko do 14 lutego można zgłaszać obiekty do kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”

Do 14 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Weź udział w tegorocznej edycji konkursu dotacyjnego NCK BLISKO. Na złożenie wniosku masz czas tylko do 9 lutego

Tylko do 9 lutego br. trwa nabór wniosków do IV edycji konkursu dotacyjnego BLISKO — Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa realizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Budżet projektu wynosi 5,5 mln zł.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Do 23 lutego br. trwa nabór wniosków do XIX edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Wolne za pracę w sobotę w następnym okresie rozliczeniowym

Pracownik biblioteki miał dyżur w sobotę, która jednocześnie była ostatnim dniem miesiąca i nie miał już możliwości odebrania dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym.
Czy dzień wolny za dyżur może odebrać on w następnym okresie rozliczeniowym?

Jak długo są ważne badania okresowe?

Jak długo są ważne badania okresowe na stanowiskach: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, kierownik biblioteki, dyrektor, główny księgowy, pracownik administracyjno-biurowy, konserwator, pracownik gospodarczy?