Do 29 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2024. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki oraz Literarisches Colloquium Berlin.

Nadrzędnym celem konkursu jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Inicjatywa skierowana jest do pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Na program stypendialny składają się dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada. Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza oraz jeden miesiąc w Krakowie, w pokojach Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki, dla niemieckiego pisarza lub tłumacza. W trakcie pobytów organizatorzy inicjatywy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 euro.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać zgłoszenie drogą mailową w języku polskim lub w języku niemieckim, opisując swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz plan pracy.
Szczegółowe informacje na temat inicjatywy oraz zgłoszeń można uzyskać bezpośrednio od organizatorów:

O przyznaniu stypendium uczestnicy zostaną poinformowani na początku kwietnia 2024 r.