Do 29 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Nadrzędnym celem konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza. W ramach inicjatywy wyróżnieni zostaną ci pracownicy bibliotek, którzy w 2023 r. mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami.

Kandydaci biorący udział w konkursie mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a ich dokonania mogą dotyczyć różnych obszarów aktywności zawodowej. Powinni być oni zatrudnieni w bibliotece na stanowisku merytorycznym oraz posiadać co najmniej 3-letni staż pracy.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach. W drugim natomiast, spośród laureatów regionalnych zostanie wybrany Bibliotekarz Roku 2023.

Zwycięzcy okręgowych konkursów otrzymują możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Laureaci ogólnopolskiego konkursu otrzymują natomiast honorowe wyróżnienia oraz zostanie z nimi przeprowadzony wywiad i opublikowany w periodyku Bibliotekarz.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do zarządów danego okręgu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia br.