Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzeów.

Nadrzędnym celem konkursu jest wyróżnienie najwybitniejszych osiągnięć polskich muzeów, działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami, a także propagowanie najlepszych wzorów działalności muzealnych.

W ramach inicjatywy do udziału mogą zgłaszać się muzea, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 385).

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia muzealne w sześciu kategoriach:

  • konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury;
  • edukacja;
  • projekty naukowo-badawcze;
  • nowe i zmodernizowane wystawy stałe;
  • wystawy czasowe;
  • inwestycje.

Muzea mogą zgłaszać przedsięwzięcia, które zostały zakończone w 2023 r. Wyjątkiem są wystawy czasowe, które mogą być udostępniane publiczności do końca lutego 2024 r. Każde muzeum może zgłosić maksymalnie trzy przedsięwzięcia, każde w innej kategorii.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy kartę zgłoszenia i prezentację w formacie PDF przesłać drogą mailową na adres sybilla@nim.gov.pl.