Do 4 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do projektu edukacyjnego „Barwy Wspólne — Poczuj Polskę”. Inicjatywa jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Barwy Wspólne. Organizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem programu „Barwy Wspólne — Poczuj Polskę” jest rozwój działań patriotycznych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury i sztuki. Główna idea skupia się na uruchomieniu 5 zmysłów, dzięki którym dzieci doświadczą i poznają między innymi polską fotografię dokumentalną, typografię Polski, specyfikę naszego języka, zasoby lokalnej przyrody.

Inicjatywa skierowana jest do edukatorów oraz dzieci w dwóch grupach wiekowych: 4–6 lat i 7–10 lat. Nabór nie jest skierowany do placówek szkolnych.

Na projekt edukacyjny składają się:

  • autorskie warsztaty dla edukatorów prowadzone przez specjalistów;
  • cykl dwunastu warsztatów dla dzieci prowadzony przez edukatora we wskazanej przez niego organizacji wspierającej;
  • materiały edukacyjne w formie sensorycznego pakietu „Poczuj Polskę” oraz zestaw materiałów plastycznych;
  • wsparcie merytoryczne.

Tematami warsztatów w ramach inicjatywy będą „Początki Wspólne”, „Dźwięki Wspólne”, „Wrażenia Wspólne”, „Smaki Wspólne”, „Znaki Wspólne”, „Widoki Wspólne”.

Realizacja warsztatów odbędzie się od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Edukator zakwalifikowany do udziału w programie będzie musiał wziąć udział w szkoleniu, które zostanie przeprowadzone między 9 a 12 maja br. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.