Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Organizatorem inicjatywy jest Gmina Miejska Kraków, a jej realizatorem Krakowskie Biuro Festiwalowe. Nagroda przyznawana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Nadrzędnym celem konkursu jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych nawiązujących do literackiego charakteru Krakowa, jego dziedzictwa oraz najważniej-szych postaci i zjawisk życia kulturalnego.

Inicjatywa skierowana jest do pisarzy, redaktorów, tłumaczy i ilustratorów, których projekty wydawnicze dotyczą publikacji utworów w języku polskim w formie drukowanej lub w formie elektronicznej z zakresu literatury pięknej i humanistyki oraz literatury zagranicznej w tłumaczonej na język polski. Zgłaszane do konkursu projekty muszą premierę mieć do 31 grudnia 2024 r.

W ramach czterech edycji nagrody ponad 150 projektów literackich otrzymało wsparcie. Wśród nagrodzonych znalazły się projekty m.in.: Marcina Oskara Czarnika (Misterium), Jacka Dehnela i Piotra Tarczyńskiego (Śmierć na Wenecji), Anny Goc (Głusza), Mateusza Górniaka (Trash Story, Dwie powieści ruchu), Olgi Górskiej (Nie wszyscy pójdziemy do raju), Katarzyny Kobylarczyk (Ciałko. Hiszpania kradnie swoje dzieci), Małgorzaty Lebdy (Łaskawe), Cezarego Łazarewicza (Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa), Radka Raka (Agla. Alef), Barbary Sadurskiej (Bajka. Bajeczka) czy Ishbel Szatrawskiej (Toń).

Na zwycięzców inicjatywy czekają nagrody. Laureaci otrzymają tytuły pisarza, redaktora, tłumacza oraz ilustratora Krakowa Miasta Literatury UNESCO, dyplom i nagrodę finansową w wysokości 30 000 zł brutto. Nagrodzone projekty wydawnicze zostaną także objęte działaniami takimi jak: promocja w mediach społecznościowych KMLU, organizacja spotkań premierowych w księgarniach kameralnych lub Pałacu Potockich.

Aby wziąć udział inicjatywie, należy złożyć wniosek i przesłać go drogą mailową na adres nagroda@miastoliteratury.pl. Wniosek powinien zawierać m.in. opis projektu wydawniczego, dotychczasowe dokonania kandydata w zakresie działalności literackiej czy recenzję planowanej publikacji.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 8 kwietnia 2024 r.