Do 15 kwietnia br. trwa nabór wniosków do Zadania 1 — Przedsięwzięcia szkoleniowo-grantowe, realizowanego w ramach projektu Projektowanie uniwersalne — dostępność w instytucjach kultury. Inicjatywa finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III „Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Konkurs realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest poprawa dostępności instytucji kultury oraz wsparcie w przygotowaniu i realizacji dostępnej oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz seniorów.

Projekt skierowany jest do samorządowych instytucji kultury.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie wyłonione instytucje wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, wizytach studyjnych i skorzystają z tutoringu. Dzięki zdobytej wiedzy i przy wsparciu ekspertów, wypracują autodiagnozę oraz strategię wdrożeniową modelu dostępności dla swojej instytucji. Instytucje, które z powodzeniem ukończą etap pierwszy, będą mogły aplikować do etapu drugiego.

W etapie drugim można ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości od 150 000 zł do 500 000 zł na wdrożenie wypracowanych strategii.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w Systemie Obsługi Programów NCK.