Poradnik Instytucji Kultury 04/2024

Do końca maja br. można przesyłać książki do tegorocznej edycji konkursu „Kryminalny Magiel”

Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu „Kryminalny Magiel”. Organizatorami inicjatywy są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu oraz Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik”. Konkurs organizowany jest w ramach „Festiwalu Kryminału Retro — Kryminalny Magiel”.

Zwaloryzowana wysokość świadczeń dla rodziny zastępczej i innych podobnych świadczeń

W Dz.Urz. M.P. z 27 marca 2024 r. pod poz. 230 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka, wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej oraz wysokości kwot określonych w umowach.

Weź udział w programie rezydencyjnym „Rezydencja tandemowa”

Do 12 maja br. trwa nabór zgłoszeń do polsko-francusko-niemieckiego programu rezydencyjnego „Rezydencja tandemowa”. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Genshagen.

Trwa nabór prac do tegorocznej edycji Konkursu Plastycznego „Świat Dziecka”

Do 7 maja br. trwa nabór zgłoszeń do 39. edycji Konkursu Plastycznego „Świat Dziecka”. Organizatorem inicjatywy jest Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

Jednolite teksty aktów prawnych (2024.04.12)

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Do końca kwietnia trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Oskara Kolberga

Do 30 kwietnia. trwa nabór zgłoszeń do 49. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego koordynacją zajmują się Instytut Muzyki i Tańca, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Tylko do piątku można nadsyłać projekt muralu w ramach konkursu „Mokotowska sanitariuszka z Powstania Warszawskiego”

Do 12 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na projekt muralu „Mokotowska sanitariuszka z Powstania Warszawskiego”. Organizatorem inicjatywy jest spółka Syrena V sp. z o.o.

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb”

Do 14 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do VI edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Projektowanie uniwersalne — dostępność w instytucjach kultury

Do 15 kwietnia br. trwa nabór wniosków do Zadania 1 — Przedsięwzięcia szkoleniowo-grantowe, realizowanego w ramach projektu Projektowanie uniwersalne — dostępność w instytucjach kultury. Inicjatywa finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III „Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od dnia 1 kwietnia 2024 r.

W Dz. Urz. M.P. z 23 lutego 2024 r. pod poz. 162 opublikowano Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej1) z 21 lutego 2024 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

Do 30 kwietnia można zgłaszać książki do kolejnej edycji Nagrody Conrada

Do końca kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do X edycji Nagrody Conrada. Organizatorem inicjatywy jest Gmina Miejska Kraków. Konkurs jest częścią programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO i stanowi wspólne przedsięwzięcie Miasta Krakowa, Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Fundacji Tygodnika Powszechnego.

Do 31 marca br. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody Transatlantyk

Tylko do końca marca br. trwa nabór zgłoszeń do XX edycji Nagrody Transatlantyk. Organizatorem inicjatywy jest Instytutu Książki.