Do 14 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do VI edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie aktywności młodzieży w odkrywaniu i pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego małych miejscowości w Polsce.

W tegorocznej edycji mogą wziąć udział grupy młodzieżowe w wieku 13-19 lat tj. uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z miejscowości liczących do 30 000 mieszkańców.

W ramach inicjatywy wybrane zostaną najciekawsze pomysły na działania edukacyjne z zakresu pielęgnowania dziedzictwa lokalnego małych miejscowości. Do konkursu będzie można zgłosić pomysły na działania zaplanowane do realizacji od 1 maja do 30 września 2024 r.

Najlepsze pomysły zostaną wybrane do udziału w drugim etapie, a zgłaszające je grupy będą miały możliwość skorzystania z konsultacji eksperckich w czasie realizacji działań w kolejnych miesiącach. Po realizacji działań przedstawiciele grup uczestniczących w drugim etapie konkursu będą mogli wziąć udział w spotkaniu podsumowującym, a relacje z prowadzonych przez nie działań znajdą się w elektronicznej publikacji Lokalne Inspiracje vol. VI.

Na autorów najlepiej ocenionych projektów czekają także gratyfikacje finansowe. Pula nagród wynosi 20 000 zł.

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone do 26 kwietnia 2024 r. na stronie Narodowego Centrum Kultury.