Jeszcze tylko do 13 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XVI edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Organizatorami inicjatywy są m.st. Warszawa, Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Na laureata konkursu czeka 50 000 zł.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego ustanowiona została w grudniu 2018 r. uchwałą Rady Warszawy i jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski — od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja książki historycznej oraz osoby patrona, Kazimierza Moczarskiego.

W ramach inicjatywy do nagrody można zgłaszać autorskie prace historyczne, dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe adresowane do szerokiego grona czytelników.

Spośród zgłoszonych książek jury wybierze pięć nominacji, które zostaną zaprezentowane na łamach „Gazety Wyborczej”. Następnie zostanie wyłoniony laureat konkursu, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 000 zł oraz statuetkę Temperówka Kazimierza Moczarskiego, zaprojektowaną przez rzeźbiarza Jacka Kowalskiego. Pozostałe osoby nominowane otrzymają po 10 000 zł.
Laureatami poprzednich edycji nagrody byli m.in. Timothy Snyder, Marcin Zaremba, Alexandra Richie, Karol Modzelewski, Olga Linkiewicz, Jerzy Kochanowski, Grzegorz Piątek oraz Anna Wylegała i Sławomir Łotysz.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać książki w wersji elektronicznej w formacie EPUB, MOBI lub PDF na adres mailowy nagrodamoczarskiego@dsh.waw.pl lub w trzech egzemplarzy papierowych na adres Dom Spotkań z Historią: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem: Nagroda Moczarskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się jesienią bieżącego roku.