Poradnik Instytucji Kultury 05/2024

Weź udział w tegorocznej edycji konkursu NCK Zaśpiewajmy.pl

Do 28 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji konkursu Zaśpiewajmy.pl, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Do końca maja można zgłaszać książki do Nagrody im. Jana Długosza

Do 31 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. Organizatorem inicjatywy są Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Jednolite teksty aktów prawnych (2024.05.17)

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Trwa nabór do kolejnej edycji programu dotacyjnego NID „Niematerialne — przekaż dalej”

Do 22 maja br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji programu dotacyjnego „Niematerialne — przekaż dalej” na 2024 rok. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Program realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet projektu to 500 000 zł.

Trwa nabór do kolejnej edycji programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Do 20 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki. Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet inicjatywy to 2,5 mln zł.

Zespół „e-Legislacja”

W Dz.Urz. M.P. z 19 kwietnia 2024 r. pod poz. 319 opublikowano zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 42 z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie Zespołu „e-Legislacja”.

Wieloletni program budowy centrum CAMERIMAGE

W Dz.Urz. M.P. z 22 kwietnia 2024 r. pod poz. 323 opublikowano komunikat MKiDN z 16 kwietnia 2024 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”.

Sposób przesyłania pełnomocnictw w formie elektronicznej

W Dz.U. z 22 kwietnia 2024 r. pod poz. 613 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Opublikowano wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat

W Dz.U. z 19 kwietnia 2024 r. pod poz. 599 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu.

Pomoc publiczna na wspieranie działalności przedsiębiorców sektora kultury w ramach KPO

W Dz.U. z 15 kwietnia 2024 r. pod poz. 571 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 4 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu rezydencyjnego „Rezydencje u Szymborskiej”

Do 19 maja br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu rezydencyjnego „Rezydencje u Szymborskiej”. Organizatorami inicjatywy są Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu „Do Hymnu”

Tylko do 17 maja br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.