• Zbliża się Euro2012
  • Szybkie rozpoznanie zagrożenia zapewni bezpieczeństwo
  • Umożliwia to nowe rozporządzenie

Od 9 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. Nr 16, poz. 73).
Rozporządzenie, w porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia (z 28 października 2004 r., Dz.U. Nr 243, poz. 2438), różnicuje wymagania techniczne urządzeń rejestrujących obraz dla poszczególnych kategorii imprez masowych.

O imprezach masowych pisaliśmy w numerze lutowym Poradnika w artykule „Można łatwo zorganizować imprezę artystyczną lub rozrywkową”, str. 31

W przypadku masowych imprez podwyższonego ryzyka wskazano wyższe, w stosunku do urządzeń stosowanych na pozostałych imprezach masowych, parametry techniczne urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozwala to wykorzystać funkcjonujące już systemy monitoringu i ewentualne uzupełnienie ich urządzeniami o parametrach wskazanych w rozporządzeniu. Taka formuła ograniczy koszty po stronie jednostek samorządu terytorialnego (właścicieli obiektów, na których odbywają się imprezy masowe np. stadionów) związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych, a jednocześnie spełniających wymagania rozporządzenia. Ewentualne skutki finansowe będą dotyczyły w znacznym stopniu nowych obiektów. Dlatego koszty związane z instalacją wymaganych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk należy uwzględniać w kosztorysie planowanej inwestycji.