Od 1 września 2011 r. instytucje kultury, tak jak i inne podmioty zainteresowane pracami nad założeniami do projektu ustawy, projektem rozporządzenia lub ustawy, będą mogły wysłać swoje zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej na platformie ePUAP lub w innym systemie teleinformatycznym.

Wzory formularzy, na których należy przesyłać swoje zgłoszenie, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1080).