Ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Skorzystają na niej także instytucje kultury jako płatnicy składek na ZUS.

Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, bo o niej mowa, przewiduje kilka istotnych ułatwień dla pracodawców. Jedną z ważniejszych zmian jest zniesienie obowiązku wydawania pracownikom informacji ZUS RMUA co miesiąc. Zmieni się bowiem art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Informacje zawarte w ZUS RMUA pracodawca będzie przekazywał pracownikowi raz w roku w podziale na poszczególne miesiące — w terminie do końca lutego następnego roku za rok poprzedni.

Dopiero na żądanie pracownika instytucja wyda wcześniej ZUS RMUA — jednak nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni. Rozwiązanie to pozostawiono po to, aby ZUS RMUA wydawana raz w roku nie utrudniała pracownikom poświadczania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (to właśnie ten dokument jest najczęściej przedstawiany przez pracowników jako dowód ubezpieczenia i posiadania prawa do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej). Zmiana dotycząca częstotliwości wydawania ZUS RMUA będzie miała zastosowanie począwszy od informacji przekazywanych za rok 2012. Zatem pierwszą roczną ZUS RMUA instytucje kultury jako pracodawcy będą musiały przekazać pracownikom do 28 lutego 2013 r. Obecnie ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.