Będą stypendia na realizację badań naukowych, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Polsce i Federacji Rosyjskiej w zakresie stosunków polsko-rosyjskich oraz stypendia na przygotowanie publikacji mających znaczenie dla rozwoju stosunków polsko-rosyjskich.

Stypendia te będzie przyznawał dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na wniosek osób ubiegających się o ich przyznanie.

Szczegóły ustalił minister kultury i dziedzictwa narodowego w rozporządzeniu z 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz.U. Nr 223, poz. 1334). Jego przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 października 2011 r.

Tego dnia weszło w życie, również z dniem ogłoszenia, inne rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz.U. Nr 223, poz. 1335).