Pracownik, który nie wykorzystał całego urlopu z roku poprzedniego, będzie mógł to zrobić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Tak przewiduje zmieniony przepis art. 168 ustawy — Kodeks pracy, który obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Ustawa ta jest jedną z wielu znowelizowanych przez parlament ustawą z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378). Ustawa ta oprócz prawa pracy zmieniła też np. Ordynację podatkową w części dotyczącej wydawania przez Ministra Finansów interpretacji ogólnych prawa podatkowego oraz ustawę o podatku akcyzowym. W tym ostatnim przypadku wprowadzone zostały zwolnienia od podatku dla węgla zużywanego m.in. przez gospodarstwa domowe i organy administracji publicznej i do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.