Opublikowano nowy wzór wniosku o interpretację podatkową.

Jest już nowy wzór wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, w którym podatnik — w zależności od tego, czy jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, czy też przedsiębiorcą — będzie podawał swój numer PESEL lub NIP. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2011 r. zmieniające dotychczasowe przepisy w tej sprawie (Dz.U. z 2012 r. Nr 4, poz. 15) zaczęło obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia, czyli 5 stycznia 2012 r.