Działalność kulturalna prowadzona przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej nadal musi być zgodna z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

7 marca 2012 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 21 lutego 2012 r. poz. 195). Wydanie tego rozporządzenia było konieczne, ponieważ poprzednie (z 19 grudnia 2006 r., Dz.U. Nr 247, poz. 1807) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z 31 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230).