Określono wzory graficzne winiet dzienników urzędowych.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów graficznych winiet dzienników urzędowych (Dz.U. z 8 czerwca 2012 r. poz. 639) określono wzory graficzne winiet:

 • Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
 • dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej,
 • dziennika urzędowego urzędu centralnego,
 • wspólnego dziennika urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej,
 • wspólnego dziennika urzędowego urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady Ministrów,
 • wspólnego dziennika urzędowego ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego przez niego nadzorowanego,
 • wojewódzkiego dziennika urzędowego.

Winiety wymienionych wyżej dzienników urzędowych obejmują:

 • nazwę dziennika urzędowego,
 • wizerunek orła w koronie,
 • oznaczenie miejsca i dnia ogłoszenia aktu prawnego,
 • oznaczenie numeru pozycji aktu prawnego, określonego na podstawie kolejności ogłaszania aktów prawnych w danym roku kalendarzowym.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.