Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 17 września 2012 r. poz. 1026) ustalono minimalne wynagrodzenie w 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. wynosi ono 1600 zł.