Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 8 października 2012 r. poz. 1105).

Określa ono:

  • wykaz stanowisk pracy w instytucjach kultury, w tym artystycznych,
  • warunki i sposób wynagradzania pracowników (w tym minimalne wynagrodzenie dla poszczególnych stanowisk),
  • warunki przyznawania i wypłacania dodatków: funkcyjnego, specjalnego i za wieloletnią pracę,
  • warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania,
  • warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.

Określono wysokość minimalnego wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach na 1050 zł.

Rozporządzenie weszło w życie 9 października, ale z mocą wsteczną od 2 lipca 2012 r.