Instytucje kultury powinny wiedzieć, że w ramach przeprowadzanej reformy w ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości wydał szereg rozporządzeń m.in. w sprawie przesunięcia kompetencji likwidowanych sądów rejonowych innym sądom rejonowym.

Można wymienić tu m.in. rozporządzenie z 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz.U. z 30 listopada 2012 r. poz. 1350).