MKiDN opublikowało wytyczne w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej.

W Dz.U. z 23 lipca 2013 r. pod poz. 832 opublikowano obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. W rozporządzeniu chodzi o regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej.