Poradnik Instytucji Kultury 09/2013

Odprawa emerytalna dla głównego księgowego zatrudnionego w dwóch instytucjach kultury

Główny księgowy zatrudniony jest na część etatu w dwóch samorządowych instytucjach kultury — w domu kultury i w bibliotece — na oddzielnych umowach o pracę. Niedługo nabędzie on prawo do emerytury. Czy odprawę emerytalną należy wypłacić i z biblioteki, i z domu kultury? W jakiej wysokości?

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika w wieku powyżej 50. roku życia

• Pracownicy instytucji kultury powyżej 50. roku życia w razie niezdolności do pracy zachowują prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres do 14 dni w roku kalendarzowym • Za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, zasiłek chorobowy dla tych osób wynosi 80% podstawy wymiaru • Za pobyt w szpitalu od 34. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, zasiłek chorobowy wynosi 70% podstawy wymiaru

Składanie wniosków o nowe urlopy dla rodziców a powrót do pracy w instytucji

• Pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego na podstawie jednego wniosku złożonego nie później niż 14 dni po porodzie może zrezygnować ze swoich uprawnień i wrócić do pracy • Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na podstawie dwóch oddzielnych, następujących po sobie wniosków nie mogą z nich zrezygnować i muszą wykorzystać urlopy zgodnie z wnioskiem • Rodzice mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego wspólnie, ale to znacznie skraca czas opieki nad dzieckiem

Zwolnienie z czynszu najemcy nieruchomości instytucji kultury

Gmina, jako organizator miejskiego ośrodka kultury (MOK), przekazała mu na podstawie umowy użyczenia nieruchomości, w których może prowadzić swoją działalność. W części przekazanych MOK przez gminę nieruchomości działa państwowa szkoła muzycznej. Obecnie szkoła ta zwróciła się do dyrektora MOK o zwolnienie z opłat za wynajem. Dotychczas zwyczajowo ich nie ponosiła, ponieważ działała na rzecz lokalnej społeczności. Kto może podjąć skuteczną decyzję o zwolnieniu szkoły z opłat za najem? Czy powinien to zrobić dyrektor MOK czy organizator miejskiego ośrodka kultury (gmina) jako właściciel tych obiektów?

Przekazanie praw autorskich do spektaklu a opłaty na rzecz ZAiKS

Teatr zawiera umowy o dzieło na realizację zadań związanych z opracowaniem spektaklu premierowego (opracowanie scenariusza, inscenizacji, reżyserii, zaprojektowanie scenografii i kostiumów, nadzór autorski nad wytworzeniem całości zaprojektowanych środków inscenizacji, ich montażem, oświetleniem i doprowadzeniem przedstawienia do właściwego kształtu plastycznego). Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu do dzieła wyłączne i nieograniczone autorskie prawo materialne i niematerialne oraz że wykonane dzieło będzie spełniać wymogi utworu w rozumieniu prawa autorskiego.
Zgodnie z umową teatr przejmuje całość praw autorskich do scenografii, kostiumów zakresie realizacji i eksploatacji w swoim repertuarze. Czy trzeba wnosić opłaty na rzecz ZAiKS, jeśli prawa autorskie są przekazane na rzecz teatru?

Połączenie instytucji kultury po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

• Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu • Organizator musi wydać akt o połączeniu instytucji kultury • Jeśli nowa instytucja powstaje z połączenia instytucji prowadzonych przez dwóch lub więcej organizatorów, konieczna jest także umowa między organizatorami określająca szczegóły połączenia

Arteteka — wyjątkowa biblioteka

Arteteka — agenda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie — to pierwsza multimedialna biblioteka w Polsce, która wypożycza czytniki e-booków.

Kolorowa lokomotywa

To projekt skierowany do dzieci z całego województwa łódzkiego przygotowany przez Łódzki Dom Kultury we współpracy z jedenastoma miastami i gminami regionu łódzkiego oraz Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie.

Muzobus

To ciekawy wakacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny, a projekt powstał w ramach portalu edukacyjnego Muzykoteka Szkolna.

Muzeum w budowie — Migracje | Kreacje

W Gdyni przy ul. Polskiej 1 w budynku historycznego budynku Dworca Morskiego powstaje Muzeum Emigracji. Mimo że otwarcie gmachu muzeum przewidziane jest dopiero na przełom roku 2014 i 2015 — a więc nie posiada ono jeszcze przestrzeni wystawienniczej — to już aktywnie działa, organizując wydarzenia w przestrzeni miejskiej.

Owocna współpraca

Już od ponad roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek współpracuje z Fundacją Słyszę, mówię, czuję.

Sztuka współczesna dla młodych — przepaść, strach, nicość, wszystko i nic

• Jak zmieniał się sposób przedstawiania eksponatów na przestrzeni dziejów i jaki to ma wpływ na dzisiejsze postrzeganie sztuki współczesnej? • Co ma wspólnego centrum handlowe z galerią sztuki i dlaczego młodzież chętniej odwiedza pierwsze z nich? • Dlaczego sztuka współczesna szokuje, budzi gniew i niezrozumienie u wielu oglądających?