Przypominamy o terminach składania styczniowych deklaracji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do 31 stycznia 2014 r. (piątek) instytucje kultury potrącające i odprowadzające zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek w formie ryczałtu mają obowiązek sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby deklaracje roczne:

  • o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2013 r. na formularzu w wersji PIT-4R(4),
  • o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2013 r. na formularzu w wersji PIT-8AR(3).

Natomiast przed 10 stycznia 2014 r. (piątek) pracownicy instytucji kultury powinni złożyć oświadczenie na formularzu w wersji PIT-12(6).
Jest to oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika (pracownika) w roku podatkowym, tj. w 2013 r.

Pracodawca dokonuje tego rozliczenia w zeznaniu na formularzu w wersji PIT-40(19). Jeśli pracownik nie złoży w terminie oświadczenia PIT-12, pracodawca nie ma obowiązku rozliczenia go w zeznaniu PIT-40. Nie oznacza to jednak zakazu dokonania takiego rozliczenia.

W razie złożenia PIT-12 po terminie pracodawca może sporządzić PIT-40 dla takiego pracownika, ale będzie to zależało tylko od jego dobrej woli.