Obwieszczenie Ministra Finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. zostało opublikowane w Monitorze Podatkowym z 9 września 2013 r. pod poz. 724.

Obwieszczenie dotyczy:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportowych oraz
  • opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej oraz od posiadania psów).

Górne granice stawek tych podatków i opłat obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.