W Dz.U. z 25 listopada 2013 r. pod poz. 1371 opublikowano, wraz z Protokołem, Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Podpisano je w Ottawie 14 maja 2012 r.

Zarówno Konwencja, jak i Protokół, weszły w życie 30 października 2013 r.