W Dz.U. z 4 kwietnia 2014 r. pod poz. 443 opublikowano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz protokół do tej umowy, podpisane w Singapurze 4 listopada 2012 r.

Umowa weszła w życie 6 lutego 2014 r. (Dz.U. z 4 kwietnia 2014 r. poz. 444).