Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach w Warszawie, klasztor cystersów w Kołbaczy oraz zespół dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy zostały uznane za pomniki historii.

Tak wynika z rozporządzeń Prezydenta RP opublikowanych w Dz.U. z 21 lipca 2014 r. z:

  • 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Kołbacz — założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej” (poz. 955). Celem ochrony jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne, założenia pocysterskiego będącego wybitną realizacją z przełomu romanizmu i gotyku, wyróżniającą się nowatorstwem rozwiązań architektonicznych oraz wysokiej klasy detalem, a także unikatową konstrukcją ciesielską nawy głównej świątyni, adaptowanej w XVI w. na spichlerz;
  • 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Warszawa — zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach” (poz. 956). Celem ochrony jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i artystyczne, materialne i niematerialne, zespołu cmentarzy wyznaniowych obrazujących bogactwo polskiego dziedzictwa kulturowego. Nekropolie na Powązkach są świadectwem tolerancji religijnej i wielokulturowości naszego społeczeństwa, a także miejscem pochówku wybitnych Polaków, na którym znajdują się wysokiej klasy obiekty sztuki sepulkralnej;
  • 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Trzebnica — zespół dawnego opactwa cysterek” (poz. 957). Celem ochrony tego pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i artystyczne, materialne i niematerialne, a także autentyczność substancji zabytku, cennego dzieła sztuki romańskiej, gotyckiej i barokowej, jakim jest zespół dawnego opactwa cysterek, który jako mauzoleum Piastów Śląskich oraz sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej ma szczególne znaczenie dla kultury i dziejów Polski.