Opublikowano teksty jednolite niektórych ustaw, które mogą mieć znaczenie w działalności instytucji kultury.

W następujących dziennikach ustaw opublikowano:

  • z 20 sierpnia 2014 r. pod poz. 1099 — Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia;
  • z 22 sierpnia 2014 r. pod poz. 1115 — Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
  • z 25 sierpnia 2014 r. pod poz. 1118 — Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • z 3 września 2014 r. pod poz. 1182 — Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 26 czerw-ca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych;
  • z 5 września 2014 r. — Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stanie wyjątkowym.