W Dz.U. z 19 września 2014 r. poz. 1240 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Zabezpieczanie zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą polega na:

  • niedopuszczeniu do sytuacji, w której zbiory mogą zostać utracone, uszkodzone lub zniszczone w wyniku pożaru, kradzieży lub innego niebezpieczeństwa,
  • ochronie miejsca przechowywania i eksponowania zbiorów,
  • ochronie zbiorów w czasie transportu.

Rozporządzenie zawiera szereg szczegółowych zasad realizacji zadań mających na celu zabezpieczenie zbiorów muzealnych przed zniszczeniem. Zastąpi ono obowiązujące dotąd Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U. nr 229, poz. 1528).

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Więcej o nowych przepisach i zabezpieczaniu zbiorów piszemy w artykule „Zabezpieczanie zbiorów muzeum przed zniszczeniem lub utratą”.