Opublikowano Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustaw.

W Obwieszczeniu wymieniono następujące ustawy:

  • z 26 września 2014 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 20 października 2014 r. poz. 1417),
  • z 10 września 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 24 października 2014 r. poz. 1446 i 1448),
  • z 17 września 2014 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502).