W Dz.U. z 1 grudnia 2014 r. opublikowano dwa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 2014 r.

Opublikowane rozporządzenia to:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (poz. 1681),
  • w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (poz. 1683); na podstawie tego rozporządzenia utworzono sądy rejonowe na obszarze właściwości 23 sądów okręgowych.

Rozporządzenia wejdą w życie 1 lipca 2015 r.