W Dz.U. z 4 grudnia 2014 r. pod poz. 1715 opublikowano Umowę między Rządem RP a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Umowę, Protokół do tej Umowy oraz Wspólną Deklarację obu Rządów podpisano w Londynie 28 listopada 2013 r.

Umowa weszła w życie 1 stycznia 2015 r.