W Dz.U. z 22 grudnia 2014 r. pod poz. 1858 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych.

To pierwsza po wielu latach podwyżka tego wskaźnika. Od 23 grudnia 2014 r. odsetki ustawowe stosuje się według stawki 8% w stosunku rocznym. Od 15 grudnia 2008 r. do 22 grudnia 2014 r. odsetki ustawowe wynosiły 13% w stosunku rocznym.