W Dz.U. z 29 stycznia 2015 r. pod poz. 153 opublikowano Ustawę budżetową na rok 2015 z 15 stycznia 2015 r.

Ustawa budżetowa określa m.in. plany finansowe państwowych funduszy celowych (np. Funduszu Promocji Twórczości, Funduszu Promocji Kultury), Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej itd. Natomiast środki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano w wysokości 4 756 000 zł (poz. 24 tabeli — zał. nr 1).

Ustawa budżetowa obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.