W Dz.U. z 6 marca 2015 r. pod poz. 315 opublikowano Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 2015 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Łódź — wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

Na pomnik historii składają się następujące fragmenty miasta Łodzi:

  • układy urbanistyczne pl. Wolności, ul. Stanisława Moniuszki i ul. Piotrkowskiej wraz z zespołem fabryczno-rezydencjonalnym Ludwika Geyera,
  • części zespołu fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera,
  • część zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego,
  • Stary Cmentarz (chrześcijański) z częścią katolicką, ewangelicką i prawosławną,
  • Nowy Cmentarz Żydowski.

Rozporządzenie weszło w życie 7 marca 2015 r.