W Dz.U. z 17 lipca 2015 r. pod poz. 997 opublikowano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lipca 2015 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za 2014 r.

Chodzi o te gminy, które w roku podatkowym 2014 nie uzyskały dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców ze specjalnych stref ekonomicznych z podatku od nieruchomości.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 sierpnia 2015 r.