W Dz.U. z 3 września 2015 r. pod poz. 1298 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu.

Wykaz określa, w porządku alfabetycznym, instytucje kultury podzielone na grupy:

  • biblioteki (51),
  • domy i ośrodki kultury, centra kultury i sztuki (51),
  • filharmonie, orkiestry symfoniczne i kameralne (27),
  • galerie, biura wystaw artystycznych oraz ośrodki i centra sztuki (39),
  • muzea (111),
  • teatry: dramatyczne (49), lalkowe (25), muzyczne i operetkowe (8), operowe i tańca (14),
  • inne instytucje (3).

Rozporządzenie weszło w życie 18 sierpnia 2015 r.