Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o ochronie przyrody (Dz.U. z 20 października 2015 r. poz. 1651),
  • o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 21 października 2015 r. poz. 1659),
  • o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 3 listopada 2015 r. poz. 1774).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie tekstów jednolitych rozporządzeń:

  • MPiPS oraz MKiDN z 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MPiPS oraz MKiDN w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U. z 19 października 2015 r. poz. 1644),
  • MKiDN z 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 22 października 2015 r. poz. 1668).