Poradnik Instytucji Kultury 12/2015

Wymiar urlopu pracownika instytucji kultury zatrudnionego na ½ etatu

Ile dni urlopu należy się pracownikowi, którego przyjęto na ½ etatu 16 lutego 2015 r., a zwolniono 30 września?

Wynagrodzenie dyrektora za czas wypowiedzenia

Odwołany dyrektor instytucji kultury w czasie 3-miesięcznego wypowiedzenia ma wykorzystać cały przysługujący mu urlop. W pozostałej części okresu wypowiedzenia burmistrz zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy.
Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny za zarządzanie drugą instytucją kultury.
Jakie wynagrodzenie zapłacić dyrektorowi w okresie wypowiedzenia?
Czy należy mu się w tym czasie dodatek funkcyjny i dodatek specjalny?

Podróż służbowa pracownika na dwóch etatach

Pracownik zatrudniony w dwóch instytucjach kultury (jedna instytucja jest zarządzana przez drugą), wyjeżdża służbowo z chórem młodzieżowym za granicę. W instytucji głównej pracownik ten pracuje na ½ etatu jako kierownik (w tej instytucji ma swoją siedzibę chór, z którym jedzie), a w drugiej jako specjalista muzyk na ¼ etatu (w tej instytucji natomiast odbywają się zajęcia z nauki emisji głosu chóru młodzieżowego). W pierwszej instytucji pracownik świadczy pracę od wtorku do piątku po 5 godzin dziennie, a w drugiej pracuje w piątek i sobotę również po 5 godzin dziennie. Wyjazd chóru ma się odbyć w czwartek, a powrót w niedzielę.
Czy pracownik powinien otrzymać diety z obydwu instytucji czy tylko z jednej?

Wolnego od pracy z tytułu wychowywania dziecka do 14 lat można udzielić także w godzinach

• Od 2 stycznia 2016 r. wolne z tytułu wychowywania dzieci do 14 lat będzie można brać albo w dniach, albo w godzinach • Sposób wykorzystania wolnego wybiera pracownik • Raz podjętej decyzji nie można jednak zmienić do końca roku kalendarzowego

Wykorzystanie zdjęć nieruchomości z popularnego serialu telewizyjnego

Centrum kultury chce wydać publikację związaną z niezwykle popularnym serialem emitowanym przez TVP. W jej tytule znajdzie się jedynie nazwa miejscowości, w jakiej dzieje się akcja serialu. Publikacja ma zawierać m.in. zdjęcia i rysunki budynków wykorzystywanych w filmie. Nie będzie w niej natomiast używany zastrzeżony logotyp serialu ani wizerunki aktorów — serialowych postaci.
Czy TVP jako posiadacz praw do serialu może rościć sobie jakiekolwiek prawa do wydania zgody na tę publikację?
Czy ma znaczenie sposób jej rozpowszechniania, tj. odpłatny lub nieodpłatny?

Nowe zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Muzeum posiada park wpisany do rejestru zabytków. W przyszłym roku planuje zrobić porządki związane m.in. z usunięciem niektórych drzew i wykonaniem dodatkowych zasadzeń.
Czy od 2016 r. zmieniają się przepisy związane z dokonywaniem zmian w takich nieruchomościach?

Aby płacić opłaty dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, trzeba osiągać korzyści z odtwarzania utworu

Bez dokładnego ustalenia stanu faktycznego jedna z działających organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (dalej: organizacja) przysłała bibliotece umowę generalną na korzystanie z wykonań artystycznych.
Wcześniej pracownik biblioteki w rozmowie telefonicznej był pytany, czy w bibliotece używa się telewizora czy radia, i został poinformowany, że jeśli w bibliotece są komputery z dostępem do Internetu, to oznacza, że narusza ona prawo autorskie, ponieważ użytkownicy oglądają reklamy (nie ma znaczenia fakt, że mają słuchawki na uszach). Do przesłanej do biblioteki umowy dołączono protokół uzgodnień, w którym stwierdzono — wbrew prawdzie — że biblioteka prowadzi działalność gospodarczą. Protokół ten nie był uzgadniany z dyrektorem biblioteki.
Co zrobić w takiej sytuacji? Czy należy uiszczać opłaty wobec organizacji?

W niektórych instytucjach po 1 stycznia 2016 r. zniknie stanowisko głównego księgowego

Czy w związku ze zmianami w Ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) instytucje kultury i inne jednostki sektora finansów publicznych nie będą musiały zatrudniać księgowego?

Miasto jak planszówka

Instytucje kultury coraz częściej wykorzystują gry miejskie jako sposób na dotarcie do różnych grup odbiorców i ich aktywizację.

Ogólnopolska Giełda Projektów

Ogólnopolska Giełda Projektów to organizowane przez Narodowe Centrum Kultury coroczne spotkanie edukatorów i animatorów kultury.

Kukułcze jajo / Podrzuć nam swoje dziecko

Kukułcze jajo/Podrzuć nam swoje dziecko — zaopiekujemy się nim, kiedy będziesz oglądać spektakl! — pod takim hasłem zaprasza do siebie rodziców i dzieci Teatr Dramatyczny w Warszawie.

Tropem twórczości Stanisława Wyspiańskiego

Teatr Scena STU razem z wydawnictwem kartograficznym Compass opracowali niecodzienną mapę Krakowa, która powinna zachwycić wszystkich miłośników Stanisława Wyspiańskiego. Z twórczością tego artysty można zetknąć się w bardzo wielu miejscach w mieście, a ponieważ nie wszystkie z nich są powszechnie znane, przygotowana mapa staje się wartościowym przewodnikiem.