W Dz.U. z 6 listopada 2015 r. pod poz. 1823 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 23 października 2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań.

Natomiast wykaz źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań, określono w załączniku do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 listopada 2015 r.