Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • o związkach zawodowych (Dz.U. z 16 listopada 2015 r. poz. 1881),
  • o własności lokali (Dz.U. z 18 listopada 2015 r. poz. 1892),
  • o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 1 grudnia 2015 r. poz. 2008),
  • o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 2 grudnia 2015 r. poz. 2012),
  • o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 7 grudnia 2015 r. poz. 2058).