W Dz.U. z 28 grudnia 2015 r. pod poz. 2193 opublikowano Rozporządzenie MF z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

Jest to bardzo ważny akt prawny dla tych instytucji kultury, które rozliczają VAT, ponieważ:

  • wskazuje sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez niektórych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć;
  • wskazuje dane, na podstawie których należy obliczyć kwotę VAT naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji.

Rozporządzenie wskazuje wzory, według których państwowe i samorządowe instytucje kultury mogą obliczać proporcję w VAT (§ 4 i 5).

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r.

Więcej o obliczaniu prewspółczynnika w instytucjach kultury w poradzie „Nowy prewspółczynnik. Jak odliczać VAT po 1 stycznia 2016 r.?”