W Dz.U. z 28 grudnia 2015 r. pod poz. 2208 opublikowano Rozporządzenie MF z 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie VAT.

Rozporządzenie określa nową wersję formularza rejestracyjnego, tj. VAT-R(12), i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Przy czym do 30 czerwca 2016 r. można korzystać ze wzoru zgłoszenia rejestracyjnego, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.