W Dz.U. z 24 grudnia 2015 r. pod poz. 2182 opublikowano Rozporządzenie MF 18 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów.

Opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego:

  1. w formacie A4:
    • 0,60 zł — za jedną stronę,
    • 0,80 zł — za dwie strony;
  2. w formacie A3:
    • 0,90 zł — za jedną stronę,
    • 1,20 zł — za dwie strony.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.