Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 5 stycznia 2016 r. poz. 10),
 • Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 7 stycznia 2016 r. poz. 21),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 7 stycznia 2016 r. poz. 23),
 • o odznakach i mundurach (Dz.U. z 11 stycznia 2016 r. poz. 38),
 • o fundacjach (Dz.U. z 11 stycznia 2016 r. poz. 40),
 • o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 5 lutego 2016 r. poz. 152),
 • o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 8 lutego 2016 r. poz. 156),
 • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 9 lutego 2016 r. poz. 157),
 • Prawo wekslowe (Dz.U. z 9 lutego 2016 r. poz. 160), o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 9 lutego 2016 r. poz. 162).

Opublikowano też obwieszczenia w sprawie tekstów jednolitych rozporządzeń w Dz.U. z:

 • 2 lutego 2016 r. pod poz. 137 opublikowano Obwieszczenie MKiDN z 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MKiDN w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu,
 • 1 lutego 2016 r. pod poz. 132 opublikowano Obwieszczenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem.