W Dz.U. z 5 stycznia 2016 r. pod poz. 13, 14 i 15 opublikowano nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.

Chodzi o wnioski odpowiednio:

  • ORD-WS(1) Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej,
  • ORD-IN(7) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej,
  • ORD-OG(2) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej.

Wnioski te są odpłatne. Opłatę wnosi się na rachunek organu podatkowego właściwego do wydania interpretacji, a w przypadku wniosku o wydanie interpretacji ogólnej — na rachunek organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego jest składany wniosek.

Nowe wzory wniosków obowiązują od 5 stycznia 2016 r.